Klachten

Mijn cliënten kunnen met klachten of geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachten/geschillen commissie: http:/www.scag.nl.