Vertrouwelijkheid

Wat is counseling? 

Specialisatie 

Vertrouwelijkheid  

Counseling is strikt vertrouwelijk. Zonder je toestemming wordt niks met derden gedeeld. Dit geldt ook wanneer derden de sessies financieren. Vertrouwelijkheid kan alleen geschonden worden in uitzonderlijke situaties wanneer er groot gevaar bestaat voor de gezondheid en veiligheid van jezelf of anderen.

Counseling op werk